ZPHU KONEKTOR s.c.

Waryńskiego 13

tel: (+48)  602 104 988

Zaciskanie złączy konektorowych na przewodach

Technologia zaciskania końcówek została opracowana, jako zamiennik technologii ich lutowania. Zaciskanie zapewnia utworzenie wysokiej jakości złącza pomiędzy końcówką a przewodem przy stosunkowo niewielkim koszcie jednostkowym. Wybór metody zaciskania końcówek zależy od ich potencjalnego zastosowania i ilości końcówek do zaciśnięcia. Do zaciskania można zastosować jedną z szerokiej palety metod, od zaciskarek ręcznych do systemów w pełni automatycznych. Najbardziej typowe metody zaciskania końcówek to proste zaciskarki ręczne, prasy i matryce, zaciskarki usuwające izolację oraz w pełni automatyczne systemy obróbki przewodu. Niezależnie jednak od wybranej metody, do uzyskania wysokiej jakości połączenia niezbędne jest poprawne ustawienie używanego urządzenia czy narzędzia. Zaciskanie końcówek jest procesem złożonym, i aby zapewnić odpowiednią jakość i jej powtarzalność, należy zrozumieć zmienność poszczególnych składowych procesu zagniatania, oraz zależności pomiędzy nimi. Bez dogłębnego zrozumienia procesu zagniatania i wszystkich czynników na niego wpływających, rezultaty procesu mogą nie spełnić oczekiwań. Trzy kluczowe elementy procesu zagniatania to końcówka, przewód i oprzyrządowanie.

  przewody uziomowe    Przewody uziomowe   przewody uziomowe

Końcówka

Większość końcówek można zastosować dla wielu typów i rozmiarów przewodów oraz średnic izolacji. Końcówki te zaprojektowane są w taki sposób, aby w całym zakresie zmiennych parametrów przewodów, dla którego są przeznaczone, powstałe połączenie spełniało narzucone wymagania.

Przewód

Nawet w przypadku przewodu o jednym rozmiarze, sposób zaplecenia żyły i typ izolacji może być różny. Przykładowo, Żyła przewodu rozmiaru 18 AWG ma o ponad 18% więcej materiału, gdy zapleciona jest z 19 drutów, niż w przypadku tego samego rozmiaru, ale splecionego z 16 drutów. Średnica izolacji przewodu 18 AWG może mieć wartość od 1,78mm (0,070") do ponad 4,57mm (0,180”). żyły przewodów mogą być wykonane z miedzi, i mogą być cynowane, powlekane lub pokrywane. Izolacja może, w zależności od przeznaczenia przewodu, być wykonana z jednego z wielu różnych materiałów, przez co może ona różnić się grubością i twardością.

Oprzyrządowanie

Zaciskanie ręczną zaciskarką, czy przy pomocy prasy i matrycy, lub w pełni automatycznego przyrządu, związane jest z różnym poziomem zmienności parametrów. Końcówka, przewód i oprzyrządowanie wspólnie wpływają na jakość wykonanego połączenia.

----------------------------------------------------------------------------------

Metoda zaciskania splice

Położenie końcówki ustalane jest poprzez wzajemne ustawienie końcówki względem stempla formującego i kowadeł oraz oprzyrządowania odcinającego taśmę prowadzącą. Ustawienie oprzyrządowania determinuje długość przewodu, języczka i wyciśnięcia materiału końcówki.

ZPHU KONEKTOR, 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Waryńskiego 13 POLSKA, tel. +48 (74) 815 33 83, e-mail: konektors@wp.pl