ZPHU KONEKTOR s.c.
Ząbkowice Ślaskie

Ząbkowice Śląskie

Waryńskiego 13

tel: (+48)  602 104 988

Produkcja bezpieczników p.poż. specjalnego stosowania.

 

wykrojone bezpieczniki  bezpieczniki p.poż.  gotowe bezpieczniki

Firma zajmuje się produkcją bezpieczników do instalacji P. Poż. Specjalne spoiwo pozwala bezpiecznikom na rozłączenie się przy stałej określonej temperaturze.

Spoiwo (lut) jest to materiał o odpowiednich właściwościach i składzie wprowadzany podczas lutowania w szczelinę między powierzchniami łączących elementów. Decyduje ono o właściwościach złącza i powinno charakteryzować się:

1: Dobrą zwilżalnością powierzchni lutowanych części.

2: Dobrą lejnością.

3: Dostateczną wytrzymałością plastyczną.

4: Zbliżonym współczynnikiem rozszerzalności cieplnej do współczynnika rozszerzalności cieplnej łączących metali.

5: Odpornością na utlenianie w stanie roztopionym.


Bezpieczniki Piec Bezpieczniki

Jednym z podstawowych warunków wykonania poprawnego złącza lutowanego jest dokładne oczyszczenie łączonych powierzchni. Czyszczenie wykonuje się zawsze, niezależnie od metody i warunków lutowania, bezpośrednio przed lutowaniem w celu usunięcia z lutowanych powierzchni powłok ochronnych, smarów i wszelkich zanieczyszczeń. Stosuje się mechaniczne i chemiczne czyszczenie powierzchni lutowanych, przy czym czyszczenie chemiczne wykonuje się po mechanicznym.  Elementy przeznaczone do lutowania po czyszczeniu montuje się w taki sposób, by założona szczelina była jednakowa podczas całego lutowania i by możliwe było wypełnienie je lutem.

Montaż jest szczególnie ważny w przypadku lutowania w piecach, gdzie nie ma możliwości korekty położenia lutowanych części. Właściwe i niezmienne położenie lutowanych części jest ważne zarówno podczas lutowania, jak i chłodzenia po lutowaniu. Równie ważne jest takie wprowadzenie lutu, aby wypełnił on równomiernie całą powierzchnię lutowanych elementów. Zagadnienie to uwzględnia się już podczas projektowania połączenia i wyboru metody lutowania.

ZPHU KONEKTOR, 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Waryńskiego 13 POLSKA, tel. +48 (74) 815 33 83,  e-mail:konektors@wp.pl

Katalog Stron SEO